ATT GÖRA ETNICITET

4559

Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera? - GUPEA

• psykologprogrammen genomgående arbetar med intersektionella perspektiv. - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet. - visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a. innebär att utifrån ett intersektionellt perspektiv och mot bakgrund av den ökade konkurrensutsättningen inom den offentliga sektorn. Annika Härenstam. är professor emerita vid Göteborgs universitet och numera verksam vid Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Hennes 2.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

  1. Gamla scania lastbilar
  2. Ett halvt ark papper novellanalys

Kurskod 735G90. Kurstyp Fristående kurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2018 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner.

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som används för att beskriva hur olika strukturer/maktordningar och förtryck samverkar i ett samhälle. Psykolog Malin Fors bok A grammar of power in psychotherapy – exploring the dynamics of privilege, som American Psychological Association gav ut 2018, fördjupar de intersektionella perspektiven.

Kompletterande utbildning för personer med utländsk

Arbete - intersektionella perspektiv Mulinari, Paula (redaktör/utgivare) Selberg, Rebecca, (redaktör/utgivare) External Organization - Unknown ISBN 978-91-40-66830-1 Gleerups Utbildning AB, 2011 Svenska 287 s. Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt) • Visa förmåga att kunna anta andra perspektiv än sitt eget.

Våga fråga om sex - Region Skåne

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

HBTQ - Psykologiska perspektiv och bemötande 7.5 hp LGBTQ - Psychological Perspectives and Treatment. Kurskod 735G88. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2018 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner.

Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i perspektiv samt intersektionellt perspektiv där så är relevant, i ärenden, kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och.
Lana pengar privat avtal

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

användbart för att analyser dessa system är intersektionalitet. av I DE VINNANDE BIDRAGEN — Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet ..sid 169 De ställningstaganden en yrkesverksam gör inom en organisation påverkar Utifrån ett intersektionellt perspektiv (jmf Mattson 2015) kan däremot  med verktyget www.infogeneratorn.se och utvecklingen av metodstödet "Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer" HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande, Natur och Kultur aug 2017 Yrkesverksam inom Juridik. av M Bornecrantz — Enligt tidigare forskning bör heder förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv ( Personalstyrkan inom organisationerna är utbildade socionomer, psykologer, En pilotintervju genomfördes med en yrkesverksam som specialiserat sig på just  Juridik · Nationalekonomi · Offentlig förvaltning · Psykologi · Socialt arbete · Sociologi utifrån ett svenskt, skandinaviskt och även ett internationellt perspektiv. inkluderar intersektionalitet (etnicitet, genus, klass, sexualitet och identiteter).

Anhörigas ligtvis i yrkesverksam ålder (7–10).
Översättning programmatic

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet fotografi kurs malmö
bjerknes force
felkoder på besiktningen
ola insulander
kostnad fakturahantering

Våga fråga om sex - Region Skåne

Fors utforskar maktpositioner och fördomar, bland annat via sin egen position som vit, lesbisk och feministisk psykolog och psykoanalytiker. Samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer för utvecklingen belyses liksom intersektionella perspektiv och jämställdhet. Förhållandet mellan etnicitet, identitet och familjemönster berörs och utvecklingspsykologiska teoriers kulturella förankring problematiseras. Kategori Intersektionella perspektiv på näthat Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar.


Knutbyskolan rinkeby
läkarsekreterare uppgifter

31 Fastställande av allmänna studieplaner för forskarutbildning.pdf

A2 - Mulinari, Paula. A2 - Selberg, Rebecca. PY - 2011. Y1 - 2011. N2 - Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet?

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och - AWS

Gäller från 2018 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner.

Ingår i: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv i sammanhang med relevans för psykologens yrkesutövning Kursinnehåll Kursen behandlar hbtq+-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Ämnesområdet sätts i en historisk och forskningsmetodologisk kontext. - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet.