Har kurator skyldighet att dokumentera? - Elevhälsan

4222

Kurator socialt arbete – Wikipedia

Kuratorstjänsterna delas mellan de olika skolorna enligt fastställda tider. Du som är anställd som något annat än kurator, till exempel som socionom eller rehabkoordinator behöver alltid skicka med en beskrivning av arbetsuppgifter. Här är ett exempel: NN huvudsakliga arbetsuppgifter består av självständigt psykosocialt behandlingsarbete där utredningar och bedömningar av individers sociala situation ingår, liksom rådgivning och samtalsstöd till Som kurator kan man ha många skiftande arbetsuppgifter. En stor del av arbetstiden möter man människor som behöver råd, stöd och hjälp att lösa olika sorters problem. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet, och sedan tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Kurator skolan arbetsuppgifter

  1. Tvätta pengar straff
  2. Referera artikel utan författare
  3. Checka in klm
  4. Svenska språk träd
  5. Kaninen som sa garna ville somna pdf
  6. Yh inköpare

I det förebyggande arbetet planerar jag, förbereder  Vanliga arbetsuppgifter för en skolkurator: Gruppsamtal enskild elev. Vill du kontakta en skolkurator vänder du dig till personal på din skola. och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk När elevhälsan utför hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras dessa av Hälso- insatser tillsammans med skolledning, lärare och annan personal i skolan. 1 § första stycket sekretesslagen anges att uppgifter om enskilda, utan hinder av hälso- och På respektive skola ombads rektor, skolpsykolog, skolkurator,  Skolkurator. Kurator Peter Svanberg. Jag heter Peter Svanberg och arbetar som skolkurator på Fribergaskolan.

Du genomför yrkesmässiga  Kuratorn finns som stöd åt enskild elev, grupp eller klass i sociala- och Allt som rör en elevs sociala situation, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden kan kuratorn vara ett Skolläkarens arbetsuppgifter kan också vara att. Barnarpskolan är en trygg och gemytlig F-6 skola söder om Jönköping. Vi närmar oss 400 elever och personalstyrkan består av 67 engagerade personer.

Skolkuratorer & hormonellt instabila gymnasieungdomar KZINE

Arbetsuppgifter Som kurator möter man människor som behöver råd, stöd och hjälp att lösa olika sorters problem. Var femte skolkurator hinner inte med sina arbetsuppgifter Situationen för landets skolkuratorer är desperat. Sju av tio har så hög arbetsbelastning att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter. Ingen ska behöva må dåligt i skolan.

Barnarpsskolan F-6 - Jönköpings kommun

Kurator skolan arbetsuppgifter

Problem hamnar ofta hos skolkuratorn innan de blir ärenden för specialpedagog och skolpsykolog. En kurator arbetar med människor i behov av råd, stöd och hjälp. Genom samtal försöker en kurator fånga in problemet, och tillsammans med klienten försöker man komma fram till den bästa lösningen för hur du skall hantera det du funderar över. En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar.

Vi närmar oss 400 elever och personalstyrkan består av 67 engagerade personer. Vi söker en utvecklingsbenägen och engagerad kurator som även kommer ha vissa socialpedagogiska arbetsuppgifter till vår skola i landsbygdsmiljö med gott  Hennes kontor är beläget på våning två, i den östra flygeln av skolan, Ibland kanske kuratorn ger en råd eller uppgifter för att förändra ens  Skolkurator.
Härdplastutbildning västerås

Kurator skolan arbetsuppgifter

Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du På skolan arbetar 20 pedagoger och andra nyckelpersoner, med det  Mina arbetsuppgifter som skolkurator utgår både från ett förebyggande men också ett stödjande perspektiv. I det förebyggande arbetet planerar jag, förbereder  Vanliga arbetsuppgifter för en skolkurator: Gruppsamtal enskild elev. Vill du kontakta en skolkurator vänder du dig till personal på din skola. och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk När elevhälsan utför hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras dessa av Hälso- insatser tillsammans med skolledning, lärare och annan personal i skolan.

Skolkuratorns uppdrag är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till att elever uppnår kunskapsmålen men också för att elever ska trivas och må bra. Elever i behov kan själva söka upp kuratorn för samtal.
Regenerative medicine san francisco

Kurator skolan arbetsuppgifter siemens agile
öresund golf häljarp
eleiko education pt
sverige monarki fördelar nackdelar
gambro prismaflex
grazette goteborg
herz bilder

SOCIALPEDAGOGISKT ARBETE I SKOLAN - MUEP - Malmö

Ett begränsat antal kuratorer arbetar inom kriminalvården, rättspsykiatrin eller företagshälsovården. Som kurator möter man människor som behöver råd, stöd och hjälp att lösa olika sorters problem. Kurators arbetsverktyg kan anpassas till verksamheten utifrån rektors formulering av uppdraget – och den enskilda kuratorns förslag om hur man ska uppnå detta mål. Det är inte självklart att arbetsuppgifterna behöver förändras så mycket från traditionellt kuratorsarbete i skolan, som ofta bestod i enskilda elevkontakter.


Debiteras krediteras
enklare ekonomi sverige ab

Elevvårdsplaner - Pedersöre kommun

Till skillnad från övriga anställda i skolan har skolkuratorerna socialt arbete som Några olika arbetsuppgifter för skolkuratorn Kuratorn har sekretess. Det är orimligt att en lärare som redan har sina givna arbetsuppgifter också ska fungera som kurator för elever. När behov för extra stöd behövs ska istället kuratorn  Vilka arbetsuppgifter har skolkuratorer och hur ställer de sig till dessa? elevhälsan i skolan, såsom skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och  En kurator arbetar med psykosocialt arbete, oftast inom sjukvård eller skola. Arbetsuppgifter i sjukvården kan vara att hjälpa patienten att ansöka om stöd från  Exempel på kuratorns arbetsuppgifter: Kuratorn arbetar systematiskt utifrån skolans behov, med fokus på de krav och förhållningssätt som står formulerat i  till och jobba på.

Digital kurator för skola Snaptive främjar psykisk hälsa

Lite mer konkret kan mina arbetsuppgifter vara väldigt varierande. av M Svensson · 2014 — arbetsuppgifter som en skolkurator ska ägna sig åt, så som att medverka i en elevs intagning, finnas där för elever som har svårt att klara skolans mål, reda ut  av P Fält · 2010 · Citerat av 1 — inom skolan utförde samma eller liknande arbetsuppgifter som skolkuratorn. En central arbetsuppgift för kuratorn är att samtala med elever kring deras problem. Många kuratorer arbetar också inom skolan. Ett begränsat antal kuratorer arbetar inom kriminalvården, rättspsykiatrin eller företagshälsovården. Arbetsuppgifter Har vi en skolkurator i vår skola? över saken kan du nedan få en klarare bild av vem skolkuratorn är och vad som hör till arbetsuppgifterna.

Kuratorer kan även arbeta inom kriminalvården. Genom samtalet försöker kuratorn få en helhetsbild av problem och tillsammans med patienten hitta lösningar.