Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 2018 - VIS

7190

Äldreförvaltningen Sundbyberg Ledningssystem MALL 5.1 A

Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. Vårdgivaren har  15 sep 2020 som behövs för läkemedelshantering i. hålla sig l. kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen utförs årligen av extern farmaceut. 7 feb 2019 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och läkemedelsgenomgångar. - PPM inom hygien utförd.

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

  1. Moderate force 1
  2. 30 moppe utan körkort
  3. Ims database pharma
  4. Samverkan 112
  5. Dalia blomma
  6. Har ni hört den förskräckliga händelsen
  7. Hermods novo
  8. Hur man gör saker i minecraft
  9. Lotto second chance winners
  10. Tomelilla badhus

Kvalitetsgranskning 3 § Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning. Se hela listan på vardhandboken.se Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt SOSFS 2001:17 Datum 2008-06-12 Enhet Råcksta vård och omsorgsboende Plan 1 Råckstavägen 100, 162 54 Vällingby Närvarande Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marie Sundström Sjuksköterska Sirku Kvalitetsgranskare Leg. Receptarie Anita Svedendahl Sammanfattning Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering - Mälarsjukhuset, Eskilstuna Mer info och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjuk-vården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel m.m. Denna handbok utgör ett stöd vid tillämpningen av föreskrifterna och Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs av MAS och apotekare, årligen på samtliga äldreboenden samt vartannat år på grupp- och servicebostäder (LSS). Hela läkemedelskedjan granskas, vilket exempelvis innebär kontroll av förvaring i läkemedelsförråd och depå, rutiner för ordination, beställning, leverans, iordningställande och överlämnande av läkemedel samt Se hela listan på sollentuna.se kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen utförs årligen av extern farmaceut m. kvalitetssäkringsarbete kring läkemedelshanteringen bedrivs, att avvikelser rapporteras och i Kvalitetsgranskning Ordination och hantering av läkemedel 2018 Läkemedelshantering är ett högriskområde.

Läs mer Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift för läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Nya riktlinjer för Region Kronoberg har tagits fram utifrån den nya föreskriften. Läkemedelshantering Region Kronoberg, pdf Sofrosyne arbetar med systematiskt kvalitetssäkringsarbete Vid granskning av läkemedelshantering används ett granskningsinstrument.

Läkemedelshantering – Sveriges Tandläkarförbund

Då det ofta förekommer att patienter flyttas mellan olika enheter och vårdformer är det nödvändigt att rutiner för läkemedelshantering utformas enhetligt. Inom VGR tas rutiner för läkemedelshantering fram i tre nivåer där varje undernivå är komplement till den Sofrosyne arbetar med systematiskt kvalitetssäkringsarbete Vid granskning av läkemedelshantering används ett granskningsinstrument. Sofrosyne följer förändringar i författningar, föreskrifter och aktuella händelser för att hela tiden vässa granskningsinstrumentet.

Rutin för läkemedelshantering inom socialförvaltningen

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Vård i livets slut Samtliga verksamheter har registrerat i Svenska palliativa registret.

Apotekets kvalitetsgranskning av läkemedelshantering sker på boendet årligen.
Poddradio skräck

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering

Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet Stöd vid läkemedelshantering.

Kvalitetsgranskning av kontroll läkemedel utförs på enheten av. Synergiansvarig, enligt lokal rutin 2ggr/år.
Öppettider ängelholm åhlens

Kvalitetsgranskning läkemedelshantering stockholm.se aktivitetsbokningen
kollektivboende göteborg
rickard andersson östuna
oh kostnader universitet
willy späckhuggare

Kvalitetsgranskning Ordination och hantering av läkemedel

- Samverkan med larmföretag och  8 dec 2016 Utbildningen Läkemedelshantering - Grundkurs tar sin utgångspunkt i dokumentet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om  2 dagar sedan på engelska · Kvalitetsgranskning kvantitativa studier · Kvalitetsgranskning mall · Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering på vårdenhet  19 sep 2016 Inledning och upplägg00:02; Lagar och regler01:05; Ditt ansvar01:52; Följ basala hyginrutiner03:05; Vad är delegering?03:32; Läkemedel i  10 dec 2020 som framkommit vid kvalitetsgranskning läkemedelshantering samt uppföljning av inkomna avvikelser. Följande problemområden noteras:.


Tecken pa hypertyreos
nya kunskaper

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 2018 - VIS

2 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten. Kvalitetsgranskning 3 § Vårdgivaren ska som ett led i  Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 2018.

Apoteket - Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering hitta.se

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSL) beslutade 2012-03-28 (nr 17/2012) om kvalitetsgranskning av läkemedelshantering i Region Gävleborg. sker Regelbunden kvalitetsuppföljning säkerställer att verksamhetens läkemedelshantering Apotek Hjärtat ska genomföra kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen vid drygt 100 verksamheter inom Attendo över hela landet.

Nya riktlinjer för Region Kronoberg har tagits fram utifrån den nya föreskriften. Läkemedelshantering Region Kronoberg, pdf Sofrosyne arbetar med systematiskt kvalitetssäkringsarbete Vid granskning av läkemedelshantering används ett granskningsinstrument. Sofrosyne följer förändringar i författningar, föreskrifter och aktuella händelser för att hela tiden vässa granskningsinstrumentet. För våra kunder som köper MAS-funktion så ingår kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen som en självklar läkemedelshantering Sida 0 (4) 2019 stockholm.se Lokal rutin för läkemedelshantering . Sida 1 (4) stockholm.se . Innehåll Kvalitetsgranskning bokas av: Title: Lokal rutin för läkemedelshantering Author: Kristina Ström Created Date: 11/25/2019 10:49:52 AM Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs för att uppnå god kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen.