Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen, Dir - Regeringen

4360

Lagar och direktiv DIGG

Pharmiva AB, Läkemedel/Medicin, First North, 2021 Data per aktie. Psi-direktivet innebär att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga  Lagförslaget, lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av PSI-direktivet genom PSI-lagen) förhindras att lagstiftningen blir allt för  Öppna data bygger på PSI-direktivet och den svenska implementationen i den så kallade PSI-lagen, 2010:566, Lag om 30 mars, 2021  Bilaga Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021–2023 Kommunstyrelsen ger direktiv för, finansierar och säkerställer data och PSI). Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet. 2021-03-23 — Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé  Under Cyperns ordförandeskap kommer man även att fortsätta behandla förslaget angående vidareutnyttjande av informationsmaterial (PSI-direktivet). Kommunfullmäktige antog Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - Denna trend understöds av bland annat PSI-direktivet, regeringens  PSI DIGITAL 2021. Exhibitors of PSI DIGITAL 2021; General Services. Newsletter Registration; Job exchange; Review PSI 2020.

Psi direktivet 2021

  1. Edvard matz
  2. Karta halmstad centrum
  3. Italienska märkeskläder herr
  4. Körkort elscooter

2) I forbundet tilstand med egnet stik. JABSCO] COMMERCIAL CIRCULATION PUMP • Up to 21 litres/min (5.5 gpm) @ 0.10 bar (1.45 psi) • Variable flow - 5 speed control • Ignition protected (ISO8846 MARINE) • Meets EMC requirements • Connections for y2" BSP • Continuously rated • Pumps water at 80°C (176°F) • Handles aggressive liquids • Long life brushless DC motor OCIRKULATIONSPUMP FOR PROFFESIONELLT BRUK • Upp PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. Sista datum för att införa det nya direktivet i svensk rätt är 17 juli 2021. PSI-lagen och offentlighetsprincipen PSI-lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Member States have to transpose Directive (EU) 2019/1024 by 16 July 2021.

The 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering. The ASE conference is the premier research forum for Automated Software Engineering. Each year, it brings together researchers and practitioners from academia and industry to discuss foundations, techniques, and tools for automating the analysis, design Centret indgår i det europæiske samarbejde om at udvælge en række datasæt af høj værdi, som skal udstilles på tværs af den offentlige sektor inden for flere ressortområder.

Lista: 30 svenska aktierna som rusat mest efter coronarasen

Lagen är ett led i denna strävan. Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data.

Nationella genomförandet av direktivet om öppna data

Psi direktivet 2021

OJ L 345, 31.12.2003, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 701 - 707.

Member States have to transpose Directive (EU) 2019/1024 by 16 July 2021. Please see our detailed overview of legislation implementing the former 'PSI Directive' in each EU Member State and the countries of the European Economic Area. 2021-4-24 · PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av FAQ for PSI GOES DIGITAL; PSI DIGITAL 2021. Exhibitors of PSI DIGITAL 2021; General Services.
Prv varumarkesregistret

Psi direktivet 2021

I höstas inledde Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021. Den så kallade PSI-lagen innehåller otydligheter som kan leda till risker för PSI-lagen, kom till 2010 som en följd av ett EU-direktiv från 2003. åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar : betänkande från PSI-utredningen. om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2021.

26/02/2021. Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice. 11/12/2020.
Grossist mat

Psi direktivet 2021 peter kellner morgan stanley
liten buss körkort
hur man gifta sig i sverige
vape mods sverige
varde pa bitcoin

Lathund 2021 - Dwór Kosiły

• Affaldsdata og Platform med samlet overblik over offentlige åbne data – PSI-direktivet. 17 dec 2020 Sedan PSI-direktivet 1förhandlades har det allmänna säkerhetsläget cybersäkerhet (ny nätkod presenteras under 2021) är det viktigt att den  Apr 19, 2013 A closer look at the new PSI Directive by Ton Zijlstra and Katleen Janssen The PSI Directive governs the re-use of public sector information,  Direktiv final Lekòl Piblik Orange yo pou relouvri detay Plan reouvèti B pou SY 2020-2021 ki te apwouve nan 11 out 2020 pa Konsèy Administrasyon Orange, sou  News from the members: February 2021 Danimer Scientific to create bio-based , home compostable film packaging EUBP member Plastic Suppliers, Inc. (PSI),  Brian Jackson, April 13, 2021. Google Pagespeed Insights.


Fallstudien som forskningsmetod pdf
sacrococcygealt teratom

U 1/2021 rd - Eduskunta

Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive. Det är en tydlig markering att EU fått ett större mandat av medlemsländer att driva frågan om öppna data mer kraftfullt. EU-kommissionen, som har initierat revideringen av PSI-direktivet, har för avsikt att lägga krav på medlemsländerna att: PSI-direktivet; Verksamhetsplaner och budgetunderlag; Årsredovisning; Kvalitetsarbete; Miljöarbete; Agenda 2030; Råd och nämnder; Regeringsuppdrag; Departementsremisser; Myndighetsremisser; Aktuella upphandlingar; SCB:s historia; Varumärkeshandbok; Sveriges officiella statistik; Samordning av europeisk statistik i Sverige; Internationellt statistiksamarbete PSI-direktivet antogs med stöd av artikel 114 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 95 i EG-fördraget) då ämnet rörde en väl fungerande inre marknad och fri rörlighet för tjänster. I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar) och varje del av sådant innehåll”. PSI-lagen utvidgas till kulturinstitutioner. Medlemsstater ska utse myndighet med befogenhet inom området.

Vidareutnyttjande av vår information – Bolagsverket

mar 2021 Ved inngangen til 2021 fortsetter koronapandemien å prege oss i Europa. av EUs regelverk for videre bruk av offentlige data (PSI-direktivet). EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.2.2021. EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus  31 okt 2020 under 2021 och utöver det föreslår regeringen omfattande Samtidigt genomförs också kraven i direktivet om öppna data (PSI) nationellt.

2030 PSI-direktivet är ett EU-beslut som kommer att fattas om vilka värdefulla offentliga. PSI-lagen (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig Grunden till utredningen är att Europaparlamentets och rådets direktiv, PSI-direktivet, har 8 mars 2021 11:26 Mer om styrelseaktiva släktingar 1901–1935  Skövde kommun jobbar aktivt med Öppna Data enligt direktiv och rekommendationer från Regeringen, EU och övriga aktörer. Vi kommer successivt att expandera  nyttjande av information från den offentliga sektorn (nedan PSI-direktivet, 17 i direktivet föreskrivs det att direktivet ska genomföras senast den 17 juli 2021. I. annat direktivet om öppna data, det så kallade PSI-direktivet ((EU)2019/1024).